plaatjes-Marnix-boot-200

For reservations or general enquiries please contact us by email: info@marnixhotel.nl

For group reservations: groups@marnixhotel.nl

Marnix Hotel
Marnixstraat 382
1016XX
Amsterdam
Netherlands
Phone:+31206160661
Whatsapp:+31206160661

Btw / Vat code: NL8186.71.324.B.01

KVK:34287070

Terms and condition applied / Algemene voorwaarden KHN zijn van toepassing

English:http://www.khn.nl/uvh-en
Nederlands:http://www.khn.nl/uvh-nl

 

Prive Beleid / Privacy Policy

In overeenstemming met artikel 5 van wet 15/1999 van bescherming van persoonsgegevens, Hotel Marnix informeert u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via een vorm van elektronische registratie om te verschijnen op deze website zullen worden opgenomen in een bestand, die verantwoordelijk is voor Hotel Marnix.

De doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens die in het bijzonder wordt aangeduid in elk van de pagina’s waar je het elektronische inschrijvingsformulier.

Hotel Marnix verbindt zich ertoe om te behandelen als strikt vertrouwelijk. Hun persoonlijke gegevens, het gebruik ervan, uitsluitend voor de genoemde doeleinden.

Hotel Marnix deelt mee dat hij veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen en te voorkomen dat de wijziging, verlies en / of ongeoorloofde toegang geïmplementeerd.

U kunt gebruik maken van de rechten van de oppositie, de toegang, correctie en annulering van het gebied dat door de wet, door het sturen van een email naar info@marnixhotel.nl of via de contact gegevens op onze website.

 

In accordance with Article 5 of the Dutch Law 15/1999 on personal data protection, Hotel Marnix informs you that the personal data you provide to us through a form of electronic record to appear will be included in a file that is responsible for this website Hotel Marnix.
The purpose of collecting personal data, in particular, is indicated in each of the pages where your electronic application form.
Hotel Marnix undertakes to treat as strictly confidential. Their personal data, using them only for the purposes specified.
Hotel Marnix announces that he has taken to ensure the safety of your personal information and prevent implemented the change, loss and / or unauthorized access. Safety
You can make use of the rights of opposition, access, correction and cancellation of the area covered by the law, by sending an email to info@marnixhotel.nl or via the contact details on our website.